IPTV Germany Playlist Astra

IPTV Germany Playlist Astra

#EXTM3U
#EXTINF:-1,RTL
http://185.97.148.152:8000/1
#EXTINF:-1,RTL2
http://185.97.148.152:8000/2
#EXTINF:-1,Super RTL
http://185.97.148.152:8000/3
#EXTINF:-1,Das Erste
http://185.97.148.152:8000/4
#EXTINF:-1,VOX
http://185.97.148.152:8000/5
#EXTINF:-1,SAT.1
http://185.97.148.152:8000/6
#EXTINF:-1,ProSieben
http://185.97.148.152:8000/7
#EXTINF:-1,Kabel Eins
http://185.97.148.152:8000/8
#EXTINF:-1,N24
http://185.97.148.152:8000/9
#EXTINF:-1,N24
http://185.97.148.152:8000/10
#EXTINF:-1,N-TV
http://185.97.148.152:8000/11
#EXTINF:-1,DMAX
http://185.97.148.152:8000/12

Loading...