IPTV Playlist UK 05-11-2016

IPTV Playlist UK 05-11-2016 #EXTINF:-1,***** UK ***** http://biwsat.com:8080/live/testxxx77/0111/1028.ts #EXTINF:-1,UK | SkySportF1Uk http://biwsat.com:8080/live/testxxx77/0111/1073.ts #EXTINF:-1,UK | PremierSport http://biwsat.com:8080/live/testxxx77/0111/1074.ts #EXTINF:-1,UK | SetantaSport http://biwsat.com:8080/live/testxxx77/0111/1075.ts #EXTINF:-1,UK | Setanta http://biwsat.com:8080/live/testxxx77/0111/1076.ts #EXTINF:-1,UK | BTSportESPN http://biwsat.com:8080/live/testxxx77/0111/1077.ts #EXTINF:-1,UK | BTSport2 http://biwsat.com:8080/live/testxxx77/0111/1078.ts #EXTINF:-1,UK | BTSport1 http://biwsat.com:8080/live/testxxx77/0111/1079.ts #EXTINF:-1,UK | BTSportEurope http://biwsat.com:8080/live/testxxx77/0111/1085.ts

Read more

IPTV Playlist 03-11-2016

IPTV Playlist 03-11-2016 #EXTM3U #EXTINF:-1,—TN-CH———————- http://esiptv.tn:7500/live/ge159/ge159/884.ts #EXTINF:-1,Tunisia1 http://esiptv.tn:7500/live/ge159/ge159/368.ts #EXTINF:-1,Tunisia2 http://esiptv.tn:7500/live/ge159/ge159/369.ts #EXTINF:-1,Ettounisia http://esiptv.tn:7500/live/ge159/ge159/370.ts #EXTINF:-1,Nessma http://esiptv.tn:7500/live/ge159/ge159/372.ts #EXTINF:-1,Hannibal http://esiptv.tn:7500/live/ge159/ge159/371.ts #EXTINF:-1,Attessia http://esiptv.tn:7500/live/ge159/ge159/375.ts #EXTINF:-1,Tunisna http://esiptv.tn:7500/live/ge159/ge159/374.ts #EXTINF:-1,Aljanoubia http://esiptv.tn:7500/live/ge159/ge159/376.ts #EXTINF:-1,Tnn-Tunisia http://esiptv.tn:7500/live/ge159/ge159/378.ts #EXTINF:-1,Almutawasit http://esiptv.tn:7500/live/ge159/ge159/383.ts #EXTINF:-1,Zaytouna http://esiptv.tn:7500/live/ge159/ge159/380.ts #EXTINF:-1,Telvza-Tv http://esiptv.tn:7500/live/ge159/ge159/373.ts #EXTINF:-1,M-tunisia http://esiptv.tn:7500/live/ge159/ge159/379.ts #EXTINF:-1,Firs-tv http://esiptv.tn:7500/live/ge159/ge159/377.ts #EXTINF:-1,ShemFM http://esiptv.tn:7500/live/ge159/ge159/892.ts #EXTINF:-1,CapFM http://esiptv.tn:7500/live/ge159/ge159/905.ts #EXTINF:-1,MosaiqueFM http://esiptv.tn:7500/live/ge159/ge159/891.ts

Read more

IPTV Playlist 19-09-2016

IPTV Playlist 19-09-2016 #EXTINF:-1,ITV 1 http://149.202.207.8:8080/GHANIeyeTeV-1/Strm/index.m3u8 #EXTINF:-1,ITV 2 http://149.202.207.8:8080/GHANIeyeTeV-2/Strm/index.m3u8 #EXTINF:-1,ITV 3 http://149.202.207.8:8080/GHANIeyeTeV-3/Strm/index.m3u8 #EXTINF:-1,ITV 4 http://149.202.207.8:8080/GHANIeyeTeV-4/Strm/index.m3u8 #EXTINF:-1,Channel 4 UK http://149.202.207.8:8080/GHANIkchenl-4/Strm/index.m3u8 #EXTINF:-1,Channel 5 UK http://149.202.207.8:8080/GHANIkchenl-5/Strm/index.m3u8 #EXTINF: -1,Taiwan:National Geographic http://61.216.71.67/sta/ch29.m3u8 #EXTINF: -1,Taiwan:Discovery Channel http://61.216.71.67/sta/ch30.m3u8 #EXTINF: -1,Taiwan:ASIA Travel http://61.216.71.67/stc/ch004.m3u8 #EXTINF: -1,Taiwan:NEWS HD http://61.216.71.67/sta/ch31.m3u8 #EXTINF:

Read more

IPTV Sports Playlist 28-05-2016

IPTV Sports Playlist 28-05-2016 #EXTM3U #EXTINF:0, SkySport 1 http://185.59.222.65:8080/MHAJbmmhhjPIAmsky1/index.m3u8 #EXTINF:0, SkySport 2 http://185.59.222.65:8080/MHAJbmmhhjPIAmsky2/index.m3u8 #EXTINF:0, SkySport 3 http://185.59.222.65:8080/MHAJbmmhhjPIAmsky3/index.m3u8 #EXTINF:0, SkySport 4 http://185.59.222.65:8080/MHAJbmmhhjPIAmsky4/index.m3u8 #EXTINF:0, SkySport 5 http://185.59.222.65:8080/MHAJbmmhhjPIAmsky5/index.m3u8 #EXTINF:-1,BT Sports 1 http://185.59.222.65:8080/MHAJbmmhhjPIAmbt1/index.m3u8 #EXTINF:-1,BT Sports 2 http://185.59.222.65:8080/MHAJbmmhhjPIAmbt2/index.m3u8 #EXTINF:0, BT Sport Europe http://185.59.222.65:8080/MHAJbmmhhjPIAmbteuro/index.m3u8 #EXTM3U #EXTINF:-1,UK

Read more
1 26 27 28 29 30 62